Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do udziału w XVII  Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Konkurs odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 (godzina 8:00)

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika (proszę wpłacać do nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej i Gimnazjum do 12.01.2017r).

Dnia 14 grudnia 2016 roku, Samorząd Uczniowski zorganizował wspólne śpiewanie kolęd i najbardziej znanych piosenek świątecznych. Miało to formę karaoke. Dzięki tym, którzy śpiewali oraz tym, którzy grali, cała społeczność szkolna mogła poczuć magię zbliżających się świąt.

Jolanta Bałasz, Katarzyna Wolańska

Dnia 20 grudnia zakończała się zbiórka koców, zabawek i karmy dla psów. Wszystkie zebrane rzeczy zostaną przekazane do Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.
Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 

 

Szkolne Koło Wolontariatu serdecznie dziękuje wszystkim Uczniom Zespołu Szkół w Kleosinie oraz ich Rodzicom, którzy włączyli się razem z nami do działań Fundacji „Mam marzenie”, za piękny gest płynący prosto z serca.

16 grudnia 2016 roku Samorząd Uczniowski Gimnazjum zorganizował akcję propagującą dbanie o porządek w naszej szkole poprzez zmianę obuwia. Szkoła zdecydowanie stała się czystsza i przytulniejsza.

Jolanta Bałasz, Katarzyna Wolańska

Klasy drugie gimnazjum 6 i 7 grudnia uczestniczyły w zajęciach w ramach programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”. Takie spotkania stały się już tradycją w naszej szkole i za każdym razem cieszą się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów oraz żywiołowym odbiorem. Tematyka spotkań dotyczyła przede wszystkim miłości i seksualności. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa.

W poniedziałek 19 grudnia odbył się Świąteczny Kiermasz Ciast. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie fundacji „Pomóż im” – hospicjum domowe dla dzieci. Dziękujemy serdecznie rodzicom i uczniom za wsparcie i zaangażowanie w naszej akcji.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

9 grudnia 2016 r. odbyła się w naszej szkole loteriada. Każdy kupiony przez uczniów los wygrywał. Do wygrania były słodycze, drobne upominki, zabawki. Uczniowie chętnie brali udział w zabawie, a dochód uzyskany ze sprzedaży został przeznaczony na Fundację „Być bardziej”, która realizuje program „Dzwonek na obiad”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez: panią Jadwigę Mariolę Szczypiń– Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz pana Krzysztofa Marcinowicza – Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Patronatem medialnym konkurs objęło Polskie Radio Białystok.

Konkurs odbył się 15 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Kleosinie.