Pani Elżbieta Koczuk-Baran- przewodniczący

Pan Radosław Nagiel- wiceprzewodniczący

Pani Elżbieta Wiślak- sekretarz

Pani Dorota Leopold- skarbnik

Pan Mirosław Rybałtowski -  członek prezydium

Pani Anna Kraśnicka – członek prezydium