1 września 1990 rok

Została założona Szkoła Podstawowa w Kleosinie. Początkowo zajmowała ona 4 sale lekcyjne i mieściła się w budynku zastępczym - stołówce PeBeRolu. Pracowało wówczas czworo nauczycieli, a dyrektorem została Helena Popławska. Z roku na rok zwiększała się ilość oddziałów i zaadaptowany budynek stał się za mały. Zaczęto myśleć o budowie nowej szkoły.

 

1993 rok
Dzięki zaangażowaniu władz gminnych, kuratoryjnych i samych mieszkańców rozpoczęto budowę nowej szkoły. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Kleosinie, który kierował tym przedsięwzięciem

 

15 lutego 1996 rok
Uroczyste otwarcie nowej szkoły w 4 - tysięcznej wsi Kleosin. Obecni byli: prezydent Białegostoku, władze gminne, mieszkańcy.

 

1 września 1997 rok
Funkcję wicedyrektora powierzono mgr Urszuli Oksztulskiej.

 

3 października 1998 rok
Tego dnia szkoła otrzymała imię Papieża Jana Pawła II. Patrona wybrali nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszystkich wzruszyła część artystyczna przygotowana przez uczniów, którzy w sposób szczególny przedstawili sylwetkę i działalność wspaniałego człowieka i dostojnego patrona.

 

1 września 1999 rok

 • rozpoczęła się reforma edukacji - utworzono Gimnazjum w Kleosinie
 • funkcję dyrektora w szkole podstawowej i gimnazjum objęła mgr Teresa Zarzecka,

 

29 kwietnia 2001 rok

Została oddana do użytku sala gimnastyczna. Otwarcie miało charakter niezwykle uroczysty. Wśród licznie zgromadzonych gości obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, wojewódzkich i państwowych.

 

1 września 2001 rok
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przekształciły się w Zespół Szkół w Kleosinie. Placówka liczy 939 uczniów i zatrudnia 66 nauczycieli.

 • Dyrektor Zespołu Szkół  mgr Teresa Zarzecka
 • Wicedyrektor mgr Grażyna Smoczek
 • Wicedyrektor mgr Urszula Oksztulska

 

12 września 2001 rok

Uroczyste otwarcie Biblioteki Szkolnej. W tym wydarzeniu wziął udział kurator oświaty Jarosław Zieliński i wójt gminy Jan Gradkowski.

 

17 maja 2002 rok
W naszej szkole otwarto Izbę Patrona Jana Pawła II.

 

16 października 2003 rok
Przeniesienie imienia Jana Pawła II ze Szkoły Podstawowej na Zespół Szkół w Kleosinie.

 

1 września 2006 rok

 • Dyrektor Zespołu Szkół dr Bożena Nienałtowska
 • Wicedyrektor  mgr Barbara Rezanow
 • Wicedyrektor  mgr Ewa Beata Toczyńska

 

Grudzień 2006 rok
Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego do gry.

 

1 września 2011 roku

 • Dyrektor Zespołu Szkół mgr Marcin Hodun
 • Wicedyrektor mgr Grażyna Rutkowska
 • Wicedyrektor  mgr Barbara Mazurek