Lp.

Forma

Data

1.

Konsultacje z rodzicami

26-30. 10. 2015

2.

Konsultacje z rodzicami-poinformowanie z propozycjami ocen za I półrocze

30. 11.-03. 12. 2015

3.

Rada klasyfikacyjna  za I półrocze

18. 01. 2016 Gim.,
19. 01. 2016 SP

4.

Zebrania z rodzicami - podsumowanie pracy za I półrocze

21. 01. 2016

5.

Dzień otwartej szkoły - zebrania z rodzicami klas VI SP

7-11. 03. 2016

6.

Sprawdzian SP

5. 04. 2016

7.

Zebrania z rodzicami GIM

4-8. 04. 2016

8.

Egzamin gimnazjalny

18,19,20. - 04. 2016

9.

Konsultacje z rodzicami - propozycje ocen rocznych

24. 05. 2016

10.

Zielona szkoła

30. 05. -3. 06. 2016

11.

Rada Klasyfikacyjna

16. 06. 2016 GIM,
17. 06. 2016  SP

12

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24. 06. 2016