Szanowni Państwo, dyrektor szkoły przypomina, że na terenie naszej placówki są opracowane i wdrażane procedury zapewniające bezpieczeństwo Państwa dzieci. Na zajęciach wychowawczych nasi uczniowie przez cały rok szkolny objęci są oddziaływaniami mającymi na celu ochronę ich przed niepożądanymi zachowaniami. Wdrażane są również certyfikowane programy profilaktyczne prowadzone przez specjalistów odnośnie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci. Na terenie naszej szkoły działają również skrzynki zaufania  ( przy gabinetach pedagogów), w których dzieci jak i rodzice mogą zostawić informację  dotyczącą problemów szkolnych. W sytuacjach trudnych zachęcamy Państwa do korzystania z porad specjalistów zatrudnionych w naszej szkole. Godziny ich pracy zamieszczone są na stronie internetowej.