Obraz może zawierać: 4 osoby, w budynku17 października 2018 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza, którą zwieńczyła debata kandydatów z nauczycielami i samorządami klasowymi.

 

 

Głosy ważne

Głosy oddane w niewłaściwy sposób
(zaznaczenie tikiem lub zamalowanie kratki)

razem

Karolina Rogozińska

138

58

196

Paulina Konopka

52

7

59

 głosy nieważne

 

 

4

   

WYNIKI WYBORÓW

W głosowaniu wzięło udział 259 uczniów. Frekwencja wyniosła 47 %.

Nad prawidłowym przebiegiem kampanii, debaty i głosowania czuwała komisja wyborcza:

Paulina Dźwil, Gabrysia Rybołowicz i Magda Walesiuk z kl. III C gimnazjum.