Obraz może zawierać: 11 osób, boisko do koszykówki i buty10 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. 
 Pierwszoklasiści na sztandar ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Marcin Hodun wraz z zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofem Marcinowiczem, radnymi Markiem Juźwikiem oraz Stefanem Leonem Kozłowskim dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej ".
Zanim uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się nauczyły w szkole. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały egzamin. Wójt podarował dzieciom słodycze a wychowawczynie wręczyły legitymacje szkolne.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie.Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.