Kleosin, dnia 10.07.2017 

     OGŁOSZENIE 

III.341/1/2017 

   Na podstawie art.92  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.) zamawiający informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.   Przygotowanie i  dostawę zestawów obiadowych  do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie w roku szkolnym 2017/2018 wybrano ofertę Casablanca Catering Sp. Z o.o ul. Legionowa 10 lok 209 na następujących warunkach: 

1.Cena brutto za jeden obiad –4,39zł;

  1. koszt surowca – 2,69 zł
  2. koszt przygotowania i dostawy –1,70 zł 

Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego wykonawcy była oferta kompletną, niepodlegającą odrzuceniu  i uzyskała najwyższą ilość punktów. Jest to jedyna oferta złożona w postepowaniu. Wykonawca  spełnił wymogi formalno-prawne określone w postepowaniu. 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

  

Lp

NAZWA I ADRES OFERENTA

Kryterium cena

Kryterium

doświadczenie wykonawcy

Kryterium

Jakość jadłospisu

Łączna punktacja

1

Casablanca Catering sp. z o.o

 ul. Legionowa 10 lok. 209      15-099 Białystok

 

 80

 

 10

 

10

 

 100

 Jednocześnie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt. a) umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację zamówienia może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, lecz nie później niż w okresie związania ofertą. 

                                                                                                                                                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół
                                                                                                                                                                                                                mgr Marcin Hodun                                                                                                     


Życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,

miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kleosinie

Mały Samorząd uczniowski 22 czerwca w naszej szkole zorganizował apel, na którym podsumowano mijający rok szkolny 2016/2017. Wręczono dyplomy uczniom, którzy odnieśli sukces w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich.   
             Dziękujemy wszystkim uczniom za ten rok szkolny.
Życzymy udanych wakacji!!!

W czwartek, 22 czerwca 2017 r. odbyły się apele podsumowujące miniony rok szkolny. To ten moment, by wyrazić uznanie i podziękowanie naszej młodzieży za wszystkie osiągnięcia sportowe, przedmiotowe, artystyczne oraz za działania podjęte na rzecz szkoły. Było wiele radości, wzruszenia i oczywiście nagród. To był bardzo udany rok.

Jolanta Bałasz, Katarzyna Wolańska

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpijce klas 1-3. Zawodnicy mieli do wykonania wiele konkurencji o różnym stopniu trudności. Zaliczanie kolejnych zadań sprawiło uczniom wiele radości.
                                               Olga Nicpoń

20 czerwca 2017 r. dzieci z klasy 3 c Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kleosinie miały przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. W tym celu dzięki uprzejmości Panów Strażaków została zorganizowana wycieczka do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Białymstoku.

14 czerwca podsumowaliśmy tegoroczne projekty edukacyjne. Na placu przed szkołą uczniowie gimnazjum przygotowali stoiska, na których zaprezentowali efekty swoich wspólnych działań m.in. gry historyczne i matematyczne, robot z klocków lego do segregacji śmieci, doświadczenia fizyczne, ciekawostki o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Z zaciekawieniem oglądali je również uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej. 

Dorota Kazimierska, Emilia Olszewska

Klasa 3 c w roku szkolnym 2016/2017 brała udział w cyklu ciekawych zajęć w oparciu o  zestaw edukacyjny dla klas I-III przygotowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Razem z Profesorem Szkiełko i detektyw Empatią dzieci ruszyły w niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu emocji i kreatywności.

Projekt gimnazjalny „Czytam, bo lubię!” miał na celu promowanie zainteresowań czytelniczych. Realizatorzy projektu zorganizowali akcję głośnego czytania dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej oraz wykonali plakaty reklamujące czytelnictwo. Z pasji czytania powstały też recenzje ulubionych książek.

Kinga Gąsowska - Szatałowicz